Showing all 7 results

Chế phẩm cho cây, cá

Ống tiêm WYIN dài 50cm

80,000 đ
Mua ngay

Kiểm tra chất lượng nước

Bút Đo TDS-EC – Bút Đo 3 Trong 1

125,000 đ
Mua ngay

Kiểm tra chất lượng nước

COMBO Bộ Test pH & TDS chỉ 200k

200,000 đ
Mua ngay

Kiểm tra chất lượng nước

Bút Đo pH ATC

135,000 đ
Mua ngay

Kiểm tra chất lượng nước

Bút Đo TDS New 2019

80,000 đ
Mua ngay

Kiểm tra chất lượng nước

Quỳ Tím Test pH

10,000 đ
Mua ngay

Kiểm tra chất lượng nước

Bột Hiệu Chỉnh Bút pH

20,000 đ
Mua ngay