Dung dịch test

Dung dịch test NH3/NH4...

220,000 đ
Mua ngay

Bút test nhanh

Bút Đo TDS-EC –...

125,000 đ
Mua ngay

Bút test nhanh

COMBO Bộ Test pH &...

200,000 đ
Mua ngay

Bút test nhanh

Bút Đo pH ATC

135,000 đ
Mua ngay
80,000 đ
Mua ngay

Bút test nhanh

Quỳ Tím Test pH

10,000 đ
Mua ngay

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Bột Hiệu Chỉnh Bút...

10,000 đ
Mua ngay