Vi sinh & Chế phẩm xử lý nước

Seachem STABILITY | Vi Sinh Sống Cao Cấp

140,000 đ450,000 đ
Mua ngay

PHÂN NỀN - CỐT NỀN

Seachem Onyx Sand

90,000 đ520,000 đ
Mua ngay
300,000 đ310,000 đ
Mua ngay
1,350,000 đ1,400,000 đ
Mua ngay
385,000 đ395,000 đ
Mua ngay
-6%

CHẾ PHẨM VI SINH - XỬ LÝ NƯỚC

Seachem Stability – Vi Sinh Sống Cao Cấp

140,000 đ790,000 đ
Mua ngay

CHẾ PHẨM VI SINH - XỬ LÝ NƯỚC

Seachem Clarity – Khử bụi, Khử đục

125,000 đ350,000 đ
Mua ngay
270,000 đ
Mua ngay

Phân nước thuỷ sinh

Seachem Flourish Potassium – Kali

140,000 đ370,000 đ
Mua ngay
140,000 đ370,000 đ
Mua ngay

Diệt rêu hại - Khác

Seachem Flourish Excel – CO2 Lỏng

140,000 đ380,000 đ
Mua ngay
150,000 đ370,000 đ
Mua ngay

CHẾ PHẨM VI SINH - XỬ LÝ NƯỚC

Seachem Prime – Xử Lý Nước, Khử Độc

140,000 đ450,000 đ
Mua ngay
155,000 đ295,000 đ
Mua ngay

CHẾ PHẨM VI SINH - XỬ LÝ NƯỚC

Seachem Pristine – Vi Sinh Phân Huỷ

155,000 đ550,000 đ
Mua ngay